Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Biuletyn - sesja plenarna (Strasburg) 23-26 listopada 2009

Bruksela, 19/11/2009.
 
Gwarancje dostępu do internetu - ostateczna decyzja w sprawie pakietu telekomunikacyjnego już wkrótce
. Większe prawa użytkowników telefonów i internetu, wzmocniona konkurencja na rynku, modernizacja systemu wykorzystania częstotliwości radiowych to oczekiwane efekty nowelizacji unijnych przepisów w dziedzinie telekomunikacji.

Oznakowanie opon:
konsument wybierze świadomie. Wszystkie nowe opony w UE zostaną oznaczone w taki sposób, by konsument mógł wybrać produkt przyjazny dla środowiska, bezpieczny i ekonomiczny.

Zmiany klimatyczne:
szczyt w Kopenhadze powinien pokazać światu determinację UE. Jeżeli UE chce pozostać liderem w dziedzinie przeciwdziałania zmianom klimatycznym grudniowy szczyt unijnych rządów w Kopenhadze musi doprowadzić do uzyskania porozumienia w sprawach kluczowych.

Bankructwa linii lotniczych: pasażerowie powinni dostać odszkodowania. Pasażerom należy się kompensata, jeśli zarezerwowali lot u przewoźnika, który zbankrutował - uważają posłowie kilku grup politycznych.

Parlament wypowie się ws. strategii rozszerzenia UE
. Postępy w przygotowaniach do członkostwa w UE poczynione przez kraje Bałkanów Północnych, Turcję i Islandię będą przedmiotem debaty plenarnej Parlamentu. Posłowie zajmą stanowisko w sprawie tegorocznej strategii rozszerzenia UE przygotowanej przez Komisję.

Traktat lizboński: Parlament będzie miał 18 dodatkowych posłów. Wejście w życie traktatu lizbońskiego oznacza dla Parlamentu większe kompetencje ustawodawcze i budżetowe, ale również zwiększenie liczby posłów. Izba jest w trakcie przygotowań do tych zmian.

Parlament wypowie się w sprawie udzielenia Radzie absolutorium za realizację budżetu w 2007. Komisja kontroli budżetowej Parlamentu zaproponuje Izbie udzielenie Radzie absolutorium budżetowego za 2007 rok. Stało się to możliwe, gdy Rada zapewniła wreszcie posłom dostęp do dokumentów, spotkała ich przedstawicieli i odpowiedziała na zadane pytania.

Wydalenie Afgańczyków z UE do Kabulu - stanowisko Parlamentu. W październiku dwudziestu siedmiu Afgańczyków zostało wydalonych przez władze Francji i Wielkiej Brytanii. Parlament zażądał wyjaśnień w tej sprawie od Rady i Komisji. Po wysłuchaniu przedstawicieli obu instytucji posłowie przeprowadza debatę plenarną.

Program sztokholmski: priotytety Parlamentu w dziedzinie sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Wzrost liczby "cyber-wykroczeń" uzasadnia, zdaniem niektórych posłów, powołanie specjalnego "cyber-trybunału" do ich sądzenia. To jeden z postulatów mających na celu lepszą ochronę praw obywatelskich w UE. Wśród innych propozycji jest też wzajemność uznawania decyzji w sprawie par tej samej płci w różnych państwach UE i kodeks praw więźniów.

Grudniowy szczyt UE zakończy szwedzką prezydencję - debata.
Wejście w życie traktatu lizbońskiego, sytuacja gospodarcza w UE, sprawy wewnętrzne i obywatelskie, konferencja klimatyczna w Kopenhadze będą przedmiotem debaty parlamentarnej przed grudniowym szczytem UE.

Strefy dla niepalących - konieczny lepszy monitoring. Palenie tytoniu jest najczęstszą przyczyną przedwczesnych zgonów i chorób w UE. Proces wprowadzania stref dla niepalących w państwach członkowskich powinien być monitorowany - uważają posłowie.

 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...