Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

sesja plenarna (Bruksela) 11-12 listopada 2009

Bruksela, 10/11/2009.

Dwudziesta rocznica przemian w Europie środkowej i wschodniej. Václav Havel i osiemdziesięciu dziewięciu młodych ludzi, urodzonych w listopadzie 1989, wezmą udział w uroczystym posiedzeniu Parlamentu.

Szczyt UE: zmiany klimatyczne i traktat lizboński w programie debaty parlamentarnej. Posłowie ocenią wyniki październikowego szczytu UE poświęconego głównie konferencji klimatycznej w Kopenhadze, czeskiemu stanowisku wobec traktatu z Lizbony i sytuacji gospodarczej.

Szczyt UE-Rosja: Parlament przygotowuje rezolucję. Szczyt UE-Rosja zaplanowany na 18 listopada będzie przedmiotem czwartkowej debaty w Parlamencie. Najważniejsze kwestie to zmiany klimatyczne i bezpieczeństwo energetyczne.

Choroba Alzheimera: potrzeba lepszej współpracy. Choroby Alzheimera i Parkinsona są wciąż nieuleczalne. Parlament wzywa państwa członkowskie do lepszej koordynacji w planowaniu i finansowaniu badań naukowych w dziedzinie chorób neurodegeneracyjnych.

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich: ocena działalności w 2008 r. Parlament podda ocenie działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2008 r. W projekcie rezolucji posłowie wyrazili między innymi niepokój wywołany wysoką liczbą skarg na brak przejrzystości unijnych instytucji

 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...