Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Projekt ostateczny porzadku obrad - Czwartek, 12 listopada 2009 r.

Punkty porządku dziennego
9:00 - 10:50    
     
1. Sprawozdanie: Chrysoula Paliadeli (A7-0020/2009) - Działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich (2008)
Sprawozdanie roczne dotyczące działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2008
[2009/2088(INI)]
Komisja Petycji
W obecbości Nikiforosa Diamandourosa
2. Sprawozdanie: Alain Lamassoure (A7-0045/2009) - Przejściowe wytyczne proceduralne dotyczące kwestii budżetowych w świetle wejścia w życie Traktatu Lizbońskiego
Przejściowe wytyczne proceduralne dotyczące kwestii budżetowych w świetle wejścia w życie Traktatu Lizbońskiego
[2009/2168(INI)]
Komisja Budżetowa

11:00 - 13:00   
Głosowania

1.) Sprawozdanie: Tanja Fajon (A7-0042/2009) - Wykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy przy przekraczaniu granic zewnętrznych państw czlonkowskich, oraz państw, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu
Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu
[COM(2009)0366 - C7-0112/2009 - 2009/0104(CNS)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
2.) Projekt rezolucji - Wniosek dotyczący decyzji Komisji w sprawie rocznego programu prac Progress na 2010 r. i wykaz działań według działów
Art. 88 Regulaminu PE
B7-0135/2009
3.) Projekty rezolucji - Szczyt UE - Rosja, 18 listopada 2009 r. w Sztokholmie
RC B7-0128/2009, B7-0128/2009, B7-0129/2009, B7-0130/2009, B7-0131/2009, B7-0132/2009, B7-0134/2009
4.) Projekt rezolucji - Wspólne planowanie działań badawczych w celu walki z chorobami neurodegeneracyjnymi, w tym z chorobą Alzheimera
B7-0133/2009
5.) Sprawozdanie: Chrysoula Paliadeli (A7-0020/2009) - Działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich (2008)
Sprawozdanie roczne dotyczące działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2008
[2009/2088(INI)]
Komisja Petycji
6.) Sprawozdanie: Alain Lamassoure (A7-0045/2009) - Przejściowe wytyczne proceduralne dotyczące kwestii budżetowych w świetle wejścia w życie Traktatu Lizbońskiego
Przejściowe wytyczne proceduralne dotyczące kwestii budżetowych w świetle wejścia w życie Traktatu Lizbońskiego
[2009/2168(INI)]
Komisja Budżetowa

 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...