Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Projekt ostateczny porzadku obrad - Sroda, 11 listopada 2009 r.

Punkty porządku dziennego

15:00 - 16:00

 

Uroczyste posiedzenie - Dwudziesta rocznica demokratycznych przemian w Europie Środkowo-Wschodniej

W obecności Wacława Havla

16:00 - 24:00 [lub na zakończenie uroczystego posiedzenia]

 

 

1. Wznowienie sesji i porządek prac

2.

Sprawozdanie Rady Europejskiej i oświadczenie Komisji - Konkluzje Rady Europejskiej w dniach 29 i 30 października 2009 r., w tym mandat i uprawnienia Przewodniczącego Rady Unii Europejskiej i Wysokiego Przedstawiciela ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa/wiceprzewodniczącego Komisji, jak również skład nowej Komisjii

3. Oświadczenia Rady i Komisji - Szczyt UE - Rosja dnia 18 listopada w Sztokholmie

4.

Pytania ustne - Stosowanie dyrektywy usługowej

- Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide Rühle, Adam Bielan, Kyriacos Triantaphyllides, Matteo Salvini (O-0107/2009 - B7-0216/2009)

Rada

Wdrożenie dyrektywy 2006/123/WE

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

 

- Malcolm Harbour (O-0114/2009 - B7-0219/2009)

Komisja

Wykonanie dyrektywy 2006/123/WE

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

5.

Pytanie ustne - Wspólne planowanie badań w celu walki z chorobami neurodegeneracyjnymi, w szczególności z chorobą Alzheimera

- Herbert Reul (O-0112/2009 - B7-0218/2009)

Rada

Wspólne planowanie badań naukowych w celu zwalczania chorób neurodegeneracyjnych, w szczególności choroby Alzheimera

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

6. Jednominutowe wystąpienia (art. 150 Regulaminu PE)

7.

Sprawozdanie: Tanja Fajon (A7-0042/2009) - Wykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy przy przekraczaniu granic zewnętrznych państw czlonkowskich, oraz państw, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu

Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu

[COM(2009)0366 - C7-0112/2009 - 2009/0104(CNS)]

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

 

8.

Pytanie ustne - Średnioterminowa pomoc finansowa dla bilansów płatniczych państw członkowskich a uwarunkowania społeczne

- Tatjana Ždanoka, Jean Lambert, Alejandro Cercas, Marian Harkin, Elizabeth Lynne (O-0102/2009 - B7-0215/2009)

Komisja

Instrument średnioterminowej pomocy finansowej dla bilansów płatniczych państw członkowskich a uwarunkowania społeczne

Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim

Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy

9. Oświadczenie Komisji - Sytuacja polityczna w Hondurasie w obliczu wyborów w dniu 29 listopada 2009 r.

 

10.Oświadczenie Komisji - "made in" (oznakowanie pochodzenia)

- Głosowanie odbędzie się podczas następnej sesji miesięcznej

 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...