Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Relacja z 1-giego dnia obrad- 8.10.2009- Bruksela
Debata poświęcona swobodzie informacji we Włoszech

Bruksela, 8/10/2009. W debacie poświęconej swobodzie przepływu informacji we Włoszech, posłowie przemawiający w imieniu grup EPP, ECR oraz EFD ostrzegali przed przenoszeniem krajowych sporów na forum Unii Europejskiej. Natomiast, mówcy zabierający głos w imieniu S&D, ALDE, Zielonych oraz GUE wzywali Komisję Europejską do przedstawienia propozycji legislacyjnych dotyczących pluralizmu w mediach.

Komisarz Viviane REDING odpowiedzialna za społeczeństwo informacyjne i media powiedziała, że UE ma ograniczone kompetencje w obszarze dotyczącym rynku mediów, ale wszystkie państwa członkowskie dysponują instytucjami, które powinny nadzorować rynek w zakresie przestrzegania praw podstawowych. Zaapelowała do deputowanych, aby za pośrednictwem instytucji europejskich nie próbowali rozwiązywać problemów, które powinny być rozwiązywane na poziomie krajowym.

Przewodniczący grupy EPP, Joseph DAUL, potępił wykorzystywanie Parlamentu jako forum dla debaty o problemach krajowych i podkreślił, że Włochy są krajem demokratycznym, gdzie prawo jest przestrzegane. Parlament Europejski nie ma uprawnień w tym obszarze i nie powinien być wykorzystywany do 'wyrównywania rachunków'.

David-Maria SASSOLI (S&D, IT) powiedział, że Włochy są wielkim, demokratycznym krajem, czego dowodem jest wczorajsze orzeczenie włoskiego trybunału konstytucyjnego. Wyraził przekonanie, że wszystkie kraje europejskie powinny gwarantować jednakowe standardy w odniesieniu do swobodnej wymiany informacji. Zaproponował zatem o przyjęcie dyrektywy, która określałaby wspólne normy dla wszystkich państw.

Szef grupy ALDE, belgijski deputowany Guy VERHOFSTADT przestrzegał przed ignorowaniem problemu, który bezsprzecznie istnieje. Wyraził zaniepokojenie, że trzy państwa członkowskie zostały zakwalifikowane przez Freedom House jako kraje, w których funkcjonują tylko 'częściowo wolne' media, co uzasadnia wniosek do Komisji, aby ta zagwarantowała pluralizm w mediach.

Holenderska posłanka z grupy Zielonych, Judith SARGENTINI uznała za pożałowanie godne próby zdjęcia tej debaty z porządku obrad. Pod wpływem nacisków włoscy dziennikarze stosują autocenzurę, a włoska demokracja jest zagrożona. Państwa członkowskie i kraje kandydujące powinny przestrzegać kryteriów kopenhaskich.

Ryszard CZARNECKI (ECR, PL) zauważył, że podobne problemy wyniknęły także w innych państwach UE, w tym w Polsce, ale nie stały się przedmiotem dyskusji w Parlamencie Europejskim. Zdaniem posła, to sami Włosi powinni rozwiązać swoje problemy.

Patrickowi LE HYARIC (EUL/NGL) nie podoba się wpływ, jakim dysponuje włoski premier na media, gdyż nie jest to zgodne z zasadami współczesnej demokracji. Zaproponował powołanie europejskiego obserwatorium wolności prasy.

Francesco SPERONI (EFD, IT) powiedział, że opozycja we Włoszech ma dość miejsca w mediach. Jeśli Parlament uważa, że we Włoszech brakuje wolności prasy, powinien wszcząć na podstawie artykułu 7 postępowanie w sprawie naruszania praw podstawowych, do czego jednak nie ma podstaw.

Odnosząc się do tych uwag, komisarz Reding powiedziała, że projekty legislacyjne poświęcone pluralizmowi w mediach mogłyby zostać przedstawione jedynie w sytuacji, gdyby zaistniały problemy na wspólnym rynku, które taka legislacja wspólnotowa miałaby szanse rozwiązać.

Parlament Europejski podda pod głosowanie projekt rezolucji w sprawie swobody informacji na sesji plenarnej 19-22 października w Strasburgu.
 

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...