Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Aktualności
Spotkanie grupy S&D, 02 - 04 lipca 2012

SPOTKANIE GRUPY
Sala N1.4, Strasburg
 
 
 
 

poniedziałek, 2 lipca 2012                                                                                                           16.00 - 17.00

 
 
1.
16.00

Przyjęcie projektu agendy

2.
16.00

Przygotowania do lipcowej sesji plenarnej - przegląd przez Parlamentarnego Sekretarza Grupy

3.
16.10

 Przygotowania do debaty i głosowania nad oświadczeniami Rady i Komisji - wnioski z posiedzenia Rady Europejskiej (28-29 czerwca 2012)

4.
16.40

Przygotowania do debaty i głosowania nad sprawozdaniem Jürgena Creutzmanna w sprawie egzekwowania przepisów celnych w zakresie praw własności intelektualnej

 5.
 16.50

Debata na temat przypadków łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (Art. 122 Regulaminu PE) - rezolucje S&D

 
 
Inne sprawy

wtorek, 3 lipca 2012                                                                                                         18.30 - 20.30            
1.
18.30

Informacja na temat potencjalnego referendum w Wlk. Brytanii w sprawie stosunków z UE

2.
18.40

Przygotowania do debaty i głosowania nad dostosowaniem do Traktatu z Lizbony (AGRI)

3.
19.00
Gość: Demetris Christofias, Prezydent Republiki Cypru
4.
19.40

Przygotowania do głosowania nad rezolucją w sprawie konkluzji z posiedzenia Rady Europejskiej

5.
20.10
Informacja w sprawie Programu Prac Komisji na 2013 rok
6.
20.15

Informacja na temat sprawozdania Jürgena Klüte w sprawie dostępu do podstawowych usług bankowych

 
 
Inne sprawy

środa, 4 lipca 2012                                                                                                             19.00- 21.00
1.
19.00

Sprawozdanie z posiedzenia Biura Grupy

2.
19.15

Debata na temat przypadków łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (Art. 122 Regulaminu PE) - rezolucje S&D

3.
19.25

Przygotowania do głosowania nad polityką UE w odniesieniu do Zachodniego Brzegu i Wschodniej Jerozolimy (wspólna rezolucja)

4.
19.35

Informacja na temat oświadczenia Komisji - Konkluzje ze szczytu Rio +20

5.
19.45

Informacja na temat Regulacji Finansowej

 
 

Inne sprawy

 
Agenda Prac w PE, 02 - 05 lipca 2012 Sesja plenarna w Strasburgu

02 lipca 2012
 
1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)
 
 
03 lipca 2012
 
1. Grupa Robocza komisji ITRE

Draft agenda:

1. Communications from the Coordinator

- Allocation of reports / opinions

2. Horizon 2020 package: exchange of views

3. Outcome of trilogues and preparation of vote on the energy efficiency directive (S&D shadow: Britta Thomsen)

4. Update on amendments and preparation of vote on energy infrastructure guidelines (S&D rapporteur: António Correia de Campos)

5. Draft energy position paper: exchange of views

 
2. Spotkanie Polskiej Delegacji S&D

Szanowni Państwo,  

W imieniu Przewodniczącego Delegacji, pragnę poinformować, iż kolejne spotkanie Delegacji odbędzie się 3 lipca o godz. 10h00 w sali N1. 1A w Strasburgu.

Agenda spotkania:

- bieżące sprawy Delegacji

- wycieczka po Alzacji (4 lipca, od 13:00 do 22:00)

 

3. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)

 
04 lipca 2012
 
1. Wycieczka posłów polskiej delegacji S&D do Colmar
Program

13:00 Wyjazd z Parlamentu Europejskiego (plac z flagami, przed budynkiem Louise Weiss)

13:00 - 13:30 Przejazd do Obernai

13:30 - 14:00 Krótkie zwiedzanie Obernai

14h00 - 14:30 Przejazd alzacką trasą win

14:30 - 16:00 Degustacja win w lokalnej winnicy (winnica Hubert Metz w Blienswiller)

16:00 - 17:15 Przejazd trasą win do Colmar

17:15 - 18:30 Zwiedzanie Colmar (wizyta z anglojęzycznym przewodnikiem - Stéphane Reitter )

19:00 - 21.00 Kolacja w Colmar, w restauracji "Aux Trois Poissons" (http://restaurant.michelin.fr/restaurant/france/68000-colmar/aux-trois-poissons/2986azk)

21.00 - 22:00 Przejazd powrotny do Strasburga

 
3. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)
 
 
05 lipca 2012
 

1. Spotkanie z Viewpoint Group

Szanowna Pani,

W nawiązaniu do naszej wczorajszej rozmowy telefonicznej uprzejmie proszę o pomoc w zorganizowaniu spotkania z Panem Profesorem, (jeśli to możliwe w najbliższy czwartek 5.06 w Strasburgu lub w poniedziałek 9.06 w Brukseli). Jeśli spotkanie z Panem Profesorem w tych terminach nie byłoby możliwe, byłabym bardzo zobowiązana, gdyby Pani osobiście zechciała poświęcić max 30 min na spotkanie z Panią dr Karin Heidenreich. 

 

W czasie spotkania chcielibyśmy przedstawić najnowsze wyniki badań dot. bezpieczeństwa stosowania substancji diclophenac. Substancja ta znalazła się w załączniku do nowelizacji tzw. Dyrektywy Wodnej (Water Framework Directive) określającej dopuszczalny poziom stężenia niektórych substancji w wodzie.

 

Sprawa jest niezwykle istotna, ponieważ diclophenac jest bardzo ważną substancją stosowaną w produkcji leków przeciwbólowych. Nowelizacja dyrektywy, nad którą obecnie pracuje Parlament i komisja ENVI, po raz pierwszy uwzględnia w wykazie substancje stosowane w farmacji. Umieszczenie diclophenacu w tym wykazie, w obliczu dostępnych badań wydaje się bezzasadne, a może skutkować koniecznością poniesienia przez Państwa członkowskie bardzo wysokich kosztów budowy oczyszczalni wód lub wycofaniem z rynku leków, które tę substancję zawierają – ze szkodą dla pacjentów.

 

Z naszych informacji wynika, że projekt raportu Komisji ENVI ma być prezentowany już 12 lipca – stąd nasza prośbą o tak pilne spotkanie z Panem Profesorem.

 

Dr Karin Heidenreich na co dzień pracuje w firmie Novartis i jest ekspertką w dziedzinie bezpieczeństwa substancji. W zeszłym tygodniu mieliśmy spotkanie w polskim Ministerstwie Gospodarki, które odpowiada za wdrożenie dyrektywy. Podzieliliśmy się naszymi informacjami i uzyskaliśmy informację, że Ministerstwo będzie wspierało przedstawione przez nas propozycje (tzn. wyłączenie substancji diclophenac z dyrektywy).

 

W załączeniu przesyłam projekt komisyjny – sygnatura procedury  w PE to 2011/0429 (COD) http://parltrack.euwiki.org/dossier/2011/0429%28COD%29

 

Pozdrawiam

 

Anna Kadzikiewicz

Viewpoint Group

Public Relations & Public Affairs

 
Obligacje projektowe: Parlament zatwierdza gwarancję w wysokości 230 mln euro

Strasburg, 5/07/2012. Parlament Europejski zgodził się na przyznanie 230 milionów euro w formie gwarancji na wsparcie obligacji projektowych służących finansowaniu inwestycji w infrastrukturę transportową, energetyczną i informatyczną. Decyzja umożliwi rozpoczęcie testowej fazy innowacyjnego projektu, który ma przyciągnąć prywatnych inwestorów poprzez ograniczenie ryzyka inwestycji.

 

200 mln euro zostanie zarezerwowanych na gwarancje dla inwestycji w sieci transportowe, 20 mln euro zostanie przeznaczone dla sektora informatycznego, a 10 mln dla energetyki. Projektem zarządzał będzie Europejski Bank Inwestycyjny.

 

Obligacje projektowe są instrumentem debetowym emitowanym przez przedsiębiorstwa prywatne odpowiedzialne za projekt, przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej (EBI). Dzięki gwarancjom EBI obligacje będą bezpieczniejsze i bardziej atrakcyjne dla inwestorów rynku kapitałowego, którzy normalnie nie inwestują w infrastrukturę, takich jak np. fundusze emerytalne i ubezpieczeniowe.

 

Szacuje się, że przy oczekiwanym efekcie mnożnikowym 15-20, gwarancje unijne mogą przyciągnąć kapitał prywatny o wielkości do 4,6 miliarda euro. Potrzeby inwestycyjne sektora transportowego, elektroenergetycznego i informatycznego w latach 2010-2020 szacuje się na 1,5 biliona euro.

 

Nowoczesna i efektywna infrastruktura ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów strategii „Europa 2020” w zakresie inteligentnego i trwałego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz zmniejszenia bezrobocia.

 

Pierwsze obligacje projektowe zostaną uruchomione w latach 2012 i 2013 jako etap pilotażowy przed ich oczekiwaną szerszą emisją w ramach instrumentu "Connecting Europe Facility" na początku nowej wieloletniej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Etap pilotażowy pozwoli ocenić, jak obligacje projektowe przyjmą się na rynkach finansowych i umożliwi wprowadzenie ewentualnych korekt do programu.

 

Procedura: współdecydowanie, porozumienie w pierwszym czytaniu

 

Przyjęty tekst (05.07.2012)

 

Zapis wideo debaty (04.07.2012)

 

Sylwetka sprawozdawcy: Göran Färm (S&D, SE)

 

 

 
Białoruś: Parlament Europejski potępił aresztowanie Andrzeja Poczobuta

Strasburg, 5/07/2012. Parlament Europejski zdecydowanie potępił aresztowanie Andrzeja Poczobuta oraz postawione mu zarzuty. Posłowie z zadowoleniem przyjęli jego zwolnienie z aresztu, domagając się jednocześnie zaniechania śledztwa i wycofania wszystkich postawionych mu zarzutów.

 

Mając na uwadze sposób w jaki władze białoruskie rozprawiły się ze społeczeństwem obywatelskim po wyborach prezydenckich w grudniu 2010 roku, Parlament uważa, że sprawa Poczobuta jest "umotywowana politycznie i jej celem jest przeszkodzenie mu w prawowitym wykonywaniu jego zawodu dziennikarza i działalności lidera mniejszości narodowej". Parlament uważa, że kara 3 lata w zawieszeniu na jaką już wcześniej został skazany dziennikarz jest w rzeczywistości metodą zastraszania oraz próbą zmuszenia do autocenzury.

 

W rezolucji przyjętej w czwartek w Strasburgu, deputowani wyrazili "głębokie zaniepokojenie z powodu pogarszającej się sytuacji obrońców praw człowieka na Białorusi" i potępili "wszelkie groźby wobec dziennikarzy i osób korzystających ze swojego prawa do swobody wypowiedzi". Parlament wezwał również władze białoruskie do natychmiastowego zaprzestania wszelkich form wywierania nacisku na dziennikarzy oraz do wycofania wszelkich zarzutów postawionych dziennikarzom ściganym za ich działalność zawodową oraz do ich rehabilitacji.

 

Andrzej Poczobut, korespondent Gazety Wyborczej na Białorusi, jak również prominentny polsko-białoruski działacz mniejszości oraz przewodniczący Rady Naczelnej Związku Polaków na Białorusi został aresztowany 21 czerwca w Grodnie pod zarzutem zniesławienia prezydenta Aleksandra Łukaszenki.

 

Głosowanie: 5/07/2012

Procedura: rezolucja nielegislacyjna

 

Przyjęty tekst (05.07.2012)

 

Zapis wideo z debaty (05.07.2012)


 

 
Agenda Prac w PE, 25 - 29 czerwca 2012

28 czerwca 2012

1. Spotkanie z POCZTĄ POLSKĄ
Szanowny Panie Pośle,
Potwierdzam naszą dzisiejszą rozmowę telefoniczną i proszę o krótkie spotkanie w sprawie Dyrektywy o Zamówieniach Publicznych, opiniowanej przez komisję ITRE.
Serdecznie pozdrawiam.
Krzysztof Gembala
POCZTA POLSKA
 

 
<< « start < wstecz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 31 - 35 z 889

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...