Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Aktualności
Transport drogowy: nowe tachografy ukrócą nieuczciwą konkurencję

Strasburg, 3/07/2012. Zastosowanie bardziej wydajnych urządzeń rejestrujących w ciężarówkach oraz odpowiednie wyposażenie dla kontrolerów pozwoli zapewnić ściślejszą zgodność z przepisami dotyczącymi czasu jazdy i czasu odpoczynku kierowców ciężarówek. Rezolucja przyjęta przez Parlament Europejski we wtorek przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach.

Rozporządzenie zaproponowane przez Komisję Europejską w lipcu 2011 roku wyznacza nowe standardy techniczne dla tachografów cyfrowych, które od maja 2006 roku były obowiązkowe dla pojazdów ciężarowych o masie całkowicie przekraczającej 3,5 tony. Według oceny przeprowadzonej przez Komisję Europejską, rozporządzenie to określa szczegółowe zasady użytkowania tachografów, zatwierdza różne typu tych urządzeń, z także zawiera instrukcje dotyczące ich instalacji i kontroli, co ma się przyczynić do ograniczenia dość powszechnych manipulacji.

"Inteligentne" tachografy

W rezolucji przygotowanej przez posłankę Silvię-Adrianę Ticau (S&D, RO), Parlament proponuje zmodyfikowanie oprogramowania współpracującego z systemami nawigacji satelitarnej (GNSS), by zawrzeć w nim zapisy z początku i końca trasy. Połączony z właściwymi odbiornikami, tachograf będzie mógł nawet zarejestrować wagę pojazdu. W długiej perspektywie, zastosowanie bardziej przyjaznych dla użytkownika tachografów umożliwi łączenie w nich wielu funkcji.

“Parlamentarna komisja transportu zaproponowała, by od 2020 roku każda ciężarówka, nowa, czy stara, musiała być wyposażona w inteligentne tachografy”, powiedziała posłanka Ticau przed głosowaniem. Władze publiczne powinny również odpowiednio przeszkolić i wyposażyć inspektorów ruchu drogowego, tak by mogli oni natychmiast analizować odczyty z nowych tachografów. „Jednakowe zasady w końcu zaczną być stosowane wszędzie w Unii Europejskiej, to bardzo ważne”, dodała sprawozdawczyni.

Ograniczenie niepotrzebnych kontroli

Dzięki technologii bezprzewodowej transmisji danych, odpowiednie służby będą mogły sprawdzić pojazd zdalnie, bez konieczności jego zatrzymywania. Pozwoli to funkcjonariuszom skupić się tylko na tych pojazdach, z których odczytają budzące wątpliwości dane, dzięki czemu będą wiedzieli, który pojazd zatrzymać do dokładniejszej kontroli.

Z obowiązku instalowania tachografów będą zwolnione samochody ciężarowe drobnych przedsiębiorców, których głównym zajęciem nie są usługi transportowe i którzy korzystają z tych pojazdów w promieniu do 100 km od siedziby przedsiębiorstwa. Czyniąc ten wyjątek Parlament chciał ograniczyć niepotrzebne koszty administracyjne.

Procedura: współdecydowanie, pierwsze czytanie

Treść przyjętej rezolucji będzie dostępna pod tym adresem (wybierz datę 03.07.2012)

Nagranie wideo z debaty (wybierz date 02.07.2012)

Sylwetka sprawozdawczyni Silvia-Adriana Ticau (S&D, RO)

Obserwator Legislacyjny

 

 
Parlament za rozwojem handlu z krajami Partnerstwa Wschodniego

Strasburg, 3/07/2012. Unia Europejska musi dołożyć większych starań na rzecz rozwoju stref wolnego handlu z sąsiadami ze Wschodu, aby pomóc im umacniać demokrację i nie dopuszczać do konfliktów w tym regionie. W rezolucji przyjętej we wtorek posłowie zawarli konkretne zalecenia dla każdego z sześciu krajów objętych partnerstwem - Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.

Unia Europejska jest obecnie głównym odbiorcą eksportu większości krajów ze Wschodu, jednak posłów niepokoi wzrastające ekonomiczne znaczenie Chin w tym regionie. Kolejnym zagrożeniem może okazać się rola Rosji, która ma narzędzia ku temu, aby osłabiać pozycję negocjacyjną UE, choćby poprzez oferowanie niższych cen gazu. Parlament wzywa swoich wschodnich partnerów do wprowadzenia ustawodawstwa zgodnego z prawem Unii Europejskiej, co mogłoby stać się podstawą do rozwoju wolnego handlu.

Armenia

Posłowie źle oceniają zbyt silne przenikanie świata biznesu i polityki, mało przejrzysty system podatkowy oraz bardzo słabą ochronę inwestorów w Armenii. Niepokoi ich także spór z Azerbejdżanem o Górski Karabach oraz podkreślają, że konflikt z Turcją dodatkowo pogłębia izolację ekonomiczną Armenii. Zdaniem posłów otwarcie na wymianę handlową zmniejszy zależność tego kraju od Rosji.

Azerbejdżan

Posłowie wzywają Azerbejdżan do większej dywersyfikacji swojej gospodarki. Obecnie połowę PKB tego kraju stanowią dochody ze sprzedaży ropy naftowej, co zwiększa podatność kraju na wahania cen tego surowca.

Białoruś

Rezolucja wyraźnie stwierdza, że zarówno model gospodarczy jak i standardy polityczne oddalają Białoruś od Unii Europejskiej. 80% przedsiębiorstw pozostaje w posiadaniu państwa, a 20% Białorusinów żyje poniżej granicy ubóstwa. Posłowie zwracają uwagę na znaczenie strategicznej pozycji Białorusi jako kraju tranzytowego dla przesyłu energii.

Gruzja

Choć rząd stara się poprawić ochronę praw własności intelektualnej, to jednak Gruzja pozostaje krajem o najwyższym odsetku pirackiego oprogramowania. Parlament Europejski wzywa rząd Gruzji do przyjęcia ustaw służących egzekwowaniu praw własności intelektualnej.

Mołdawia

Gospodarka Mołdawii jest nadal niestabilna, ale radykalne reformy przyczyniły się do jej zauważalnego wzrostu. Rolnictwo stanowi główne źródło eksportu Mołdawii, a zatem stoi w obliczu ostrej konkurencji i surowych wymogów na rynku UE.

Ukraina

Posłów niepokoją niekorzystne oznaki klimatu biznesowego i inwestycyjnego Ukrainy i istniejące bariery handlowe utrudniające dostęp do tego rynku. Wzywają Ukrainę do odpowiedniego dostosowania prawa krajowego w celu ułatwienia swobodnego i nieprzerwanego przesyłu gazu do państw członkowskich UE.

***

Negocjacje dotyczące porozumienia w sprawie wolnego handlu z Ukrainą zostały ukończone w październiku 2011 roku. Umowa wejdzie w życie po ratyfikacji Układu Stowarzyszeniowego UE z Ukrainą. Pierwsza runda negocjacji z Armenią, Gruzją i Mołdawią miała miejsce wiosną 2012 roku. Negocjacje z Azerbejdżanem i Białorusią zostały zawieszone z powodu braku postępów.

Procedura: rezolucja nielegislacyjna

Przyjęty tekst (03.07.2012)

Zapis wideo z debaty (02.07.2012)

Sylwetka sprawozdawcy: Miloslav Ransdorf (GUE/NGL, CZ)

Obserwator legislacyjny

 

 
Otwarcie sesji: Głosowanie nad europejskim patentem odłożone, napięta sytuacja w Paragwaju

Strasburg, 2/07/2012. Parlament Europejski odłożył głosowanie nad propozycją w sprawie europejskiego patentu, po tym jak Rada zapowiedziała zmiany w tekście tej propozycji. Zdaniem sprawozdawców decyzja Rady pozbawia tekst najbardziej istotnych zapisów. Przewodniczący Schulz wyraził również zaniepokojenie sytuacją w Paragwaju, gdzie odsunięto od władzy demokratycznie wybranego prezydenta kraju Fernando Lugo.

Parlament zadecydował o odłożeniu głosowania nad europejskim patentem na wniosek sprawozdawców Bernarda Rapkay'a (S&D, DE) oraz Klausa Heinera Lehne (EPP, DE), w odpowiedzi na zapowiedź usunięcia trzech kluczowych zapisów przez państwa członkowskie.

Poseł Rapkay przypomniał, że Rada zobowiązała się w grudniu ub. roku do przyjęcia propozycji w uzgodnionym kształcie. Wycofanie się z tego zobowiązania byłoby teraz 'skandalicznym naruszeniem' procedury. Rapkay nazwał przepychanki państw członkowskich nad ustaleniem siedziby trybunału patentowego 'bazarowym targiem'. Poseł Lehne przestrzegł, że usunięcie artykułów 6-8 niechybnie doprowadzi ten spór przed Trybunał Sprawiedliwości.

Paragwaj

Przewodniczący Schulz wyraził zaniepokojenie sytuacją w Paragwaju, gdzie 22 czerwca Senat przeprowadził błyskawiczną procedurę impeachmentu i odsunął od władzy demokratycznie wybranego prezydenta Fernando Lugo.

Parlament Europejski, podobnie jak inne organizacje międzynarodowe, z zaniepokojeniem obserwuje rozwój wydarzeń w Paragwaju. Przewodniczący zapowiedział wysłanie delegacji, która na miejscu postara się ocenić sytuację i zarekomendować ewentualne dalsze postępowanie w tej sprawie.

Porządek obrad

Biuletyn

EP-Live

EuroparlTV

Konferencje prasowe i inne wydarzenia

 

Serwis audiowizualny PE

 
JUTRO! Parlament o wynikach szczytu Rady Europejskiej

Strasburg, 2/07/2012. We wtorek rano posłowie omówią ustalenia podjęte podczas szczytu Rady Europejskiej, który odbył się w poprzednim tygodniu. W debacie będą uczestniczyć przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy wraz z przewodniczącym Komisji Europejskiej José Manuelem Barroso. Debata skupi się na propozycjach działań niezbędnych dla osiągnięcia politycznego porozumienia krajów członkowskich dotyczącego funduszu ratunkowego dla banków.

Deputowani będą zapewne starali się nakłonić Komisję Europejską i jej przewodniczącego do podjęcia działań w celu rozwiązania najpilniejszych problemów, które dotykają strefę euro.

Możesz śledzić debatę "na żywo" klikając jeden z linków po prawej.

EP Live

EbS+

 

 
Budżet 2013: Posłowie wzywają rządy do odpowiedzialnych negocjacji

Strasburg, 4/07/2012. Państwa członkowskie powinny powstrzymać się od dokonywania "sztucznych" cieć w unijnym budżecie na rok 2013, jak również nie doprowadzać do niepotrzebnego impasu w negocjacjach nie zgadzając się na proponowane metody obliczeniowe, stwierdzili posłowie w środę. Udzielając przedstawicielom Parlamentu upoważnienia do negocjacji z państwami członkowskimi, posłowie podkreślili także konieczność wspierania w budżecie 2013 strategii wzrostu i zatrudnienia oraz nalegali na ustanowienie jednej siedziby Parlamentu Europejskiego.

 

"Nasze głosowanie odbywa się w kluczowym dla Europy momencie. Uważam, że po ustaleniach szczytu Rady Europejskiej 28 i 29 czerwca, podczas którego szefowie państw i rządów zdecydowali się na "Pakt na rzecz wzrostu i zatrudnienia", musimy zwrócić się do państw członkowskich, aby postępowały zgodnie z ustaleniami i przeznaczyły konieczne środki na wyjście z kryzysu", powiedział Giovanni La Via (EPP, IT), poseł przewodniczący negocjacjom budżetowym.

 

Na przestrzeni kilku ostatnich lat, negocjacje budżetowe zdominowane były przez spory, jak obliczać poziom płatności w budżecie. Deputowani wzywają, aby podczas obecnej rundy negocjacyjnej, państwa, które wciąż mają wątpliwości dotyczące obliczeń Komisji Europejskiej, wyjaśniły je tak szybko jak to możliwe, w celu uniknięcia zablokowania porozumienia, jak to miało miejsce w roku ubiegłym.

 

Posłowie ubolewają nad zaniechaniem duńskiej prezydencji, której przedstawiciele nie pojawili się na spotkaniu zwołanym, aby osiągnąć międzyinstytucjonalne porozumienie w sprawie płatności. Przypomnieli oni także, że środki na pokrycie płatności zaproponowane przez Komisję zostały opracowane na podstawie estymacji dotyczących koniecznych płatności, przygotowanych przez państwa członkowskie. Posłowie wzywają też Komisję do sprawdzenia i uzgodnienia z państwami, że ich postulaty dotyczące wzrostu płatności są dokładne i realistyczne.

 

Parlament dał instrukcje swojej drużynie negocjatorów, prowadzonej przez Giovanniego La Via, aby pilnowali środków przeznaczonych w budżecie na wzrost i zatrudnienie oraz inne obszary, w których budżet UE może być źródłem wartości dodanej, mając na uwadze, że budżet może zostać zredukowany w sektorach, w których występują nieuzasadnione opóźnienia czy niski poziom wchłaniania środków. Posłowie uważają, że w obliczu cięć oszczędnościowych, należy przyjąć odpowiedzialną postawę i podjąć natychmiastowe i konkretne kroki ku ustanowieniu jednej siedziby Parlamentu Europejskiego.

 

Proponowany budżet na rok 2013 wynosi 151 miliardów euro na pokrycie zobowiązań (tj. +2% w stosunku do budżetu na rok 2012) oraz 138 miliardów euro środków na płatności (tj. +6, 8% w stosunku do budżetu na rok 2012). Wzrost w płatnościach jest relatywnie wysoki, nie tylko z powodu utrzymywania płatności na zaniżonym sztucznie poziomie w latach poprzednich, co oznacza przesuniecie zapłaty rachunków na późniejsze lata, ale również, dlatego że wydatki na wieloletnie programy, nabrały tempa w ostatnim roku bieżących wieloletnich ram finansowych.

 

Zobowiązania i płatności

 

Dla każdej linii budżetowej istnieją dwa rodzaje środków: środki na pokrycie zobowiązań oraz środki na pokrycie płatności. Zobowiązania dotyczą tego, jak wiele UE zgodziła się wydać (np. podpisując kontrakt lub rozpoczynając przetarg) w konkretnym roku. Poziom płatności odpowiada kwotom, które faktycznie muszą zostać zapłacone w danym roku.

 

Kolejne kroki

 

Trójstronne rozmowy o budżecie pomiędzy Komisją, Radą oraz Parlamentem rozpoczną się 9 lipca, a po nich odbędzie się głosowanie Rady zaplanowane na 26 lipca. Posłowie z Komisji Budżetowej zagłosują na początku października, a cały Parlament 23 października. Jeśli porozumienie nie zostanie osiągnięte w pierwszym czytaniu, rozmowy koncyliacyjne Parlamentu i Rady będą trwały od 24 października do 13 listopada, z zamiarem przyjęcia ostatecznego budżetu podczas sesji plenarnej 19-22 listopada.

 

Procedura: sprawozdanie z inicjatywy własnej przygotowujące procedurę budżetową

 

Przyjęty tekst (04.07.2012)

 

Nagranie wideo z debaty (03.07.2012)

 

Sylwetka sprawozdawcy: Giovanni LA VIA (EPP, IT)

 

Obserwator legislacyjny

 

 
<< « start < wstecz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 26 - 30 z 889

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...
Odwiedza nas 1 gość