Najnowsze Publikacje

Debata: Efektywność energetyczna - wyjaśnienie sposobu głosowania
Mimo, że Komisja zważywszy skutki rynkowe słusznie wreszcie postawiła na efektywność energetyczną, to raport rozminął się z tym tematem. Potrzebne są obi...
Czytaj Więcej ...
Debata: Efektywność energetyczna
Jak wynika ze sprawozdania, ograniczenia zużycia energii narzucone odgórnie determinują efektywność. To oczywisty błąd. Efektywne użytkowanie ener...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska
Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także po...
Czytaj Więcej ...
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady ...
Czytaj Więcej ...
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie: 1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego; 2. praw internaut&oacut...
Czytaj Więcej ...

Dodaj do ulubionych

 
 
 

Aktualności
Otwarcie sesji: Orędzie o stanie Unii oraz sytuacja na Białorusi

Strasburg, 10/09/2012. Otwierając sesję plenarną w Strasburgu przewodniczący PE Martin Schulz zaapelował, aby posłowie wykorzystali debatę nad orędziem o stanie Unii przewodniczącego Jose Barroso do wyrażenia jasno sformułowanego stanowiska Parlamentu w sprawie trudnej sytuacji gospodarczej, w jakiej znalazła się Europa i sposobów walki z kryzysem. Posłowie uczcili minutą ciszy pamięć kilku zmarłych, byłych parlamentarzystów i jednego z laureatów Nagrody Sacharowa.

Znaczną część swojego wystąpienia przewodniczący poświecił sytuacji na Białorusi przed wyborami parlamentarnymi, które odbędą się 23 września.

"Z wielkim zaniepokojeniem obserwujemy nieustanne gwałcenie praw człowieka, zasad państwa prawa i demokratycznych wartości na Białorusi", powiedział Martin Schulz, krytykując władze w Mińsku za zwiększenie uprawnień KGB, wydalenie ambasadora Szwecji oraz zakaz opuszczania kraju nałożony na przeciwników politycznych oraz działaczy na rzecz praw człowieka. "Wzywamy prezydenta Łukaszenkę do wprowadzenia politycznych zmian i reform". Pierwszym przejawem takich zmian powinno być natychmiastowe i bezwarunkowe uwolnienie więźniów politycznych oraz ich pełna rehabilitacja. Przewodniczący Schulz podkreślił, że dalsze więzienie takich działaczy jak Aleś Białacki, Mikołaj Statkiewicz, Paweł Siewieryniec, Sergiej Kowalenka czy Dymitrij Daszkiewicz oraz wielu innych opozycjonistów jest niedopuszczalne.

Schulz wezwał władze Białorusi do zagwarantowania, że wybory parlamentarne 23 września odbędą się z poszanowaniem międzynarodowych standardów, wszyscy kandydaci będą mieć jednakowe szanse udziału, a obserwatorzy OBWE będą mogli bez przeszkód wypełniać swoje zadania.

Przewodniczący pogratulował byłemu posłowi do Parlamentu Europejskiego Stavrosowi Lambrinidisowi nominacji na stanowisko przedstawiciela UE do spraw praw człowieka.

Parlament uczcił minutą ciszy pamięć zmarłych, byłych parlamentarzystów - Jiri Havla, Edith Mastenbroek, Alexa Falconera oraz Paddy Lane, a także laureata Nagrody Sacharowa, kubańskiego opozycjonisty, Oswaldo Payi.

 

Porządek obrad

Biuletyn

EP Live

EuroparlTV

Konferencje prasowe i inne wydarzenia

Serwis audiowizualny PE

 
Sesja plenarna - Debata: Normalizacja europejska

Normatywne wymagania dotyczące produktów, usług oraz procesów służą ujednolicaniu produkcji, a więc efektowi skali, a także poprawiają jakość; sprzyjają ochronie zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów.
Postęp techniczny wyprzedza jednak procesy tworzenia norm, co powoduje konflikty rynkowe.

Właściwe i szybkie tworzenie norm europejskich cywilizuje wspólny rynek, obniża koszty produkcji i usług, sprzyja interoperacyjności, a przez to podnosi konkurencyjność.

Czytaj całość...
 
Wyjaśnienie sposobu głosowania: Umowa między UE a Rosją w sprawie handlu częściami i podzespołami...
UE jest dużym eksporterem do Rosji elementów samochodowych na kwotę rzędu 9 miliardów dolarów. Inwestorzy otwierając w Rosji zakłady motoryzacyjne w okresie początkowym (chodzi o infant industry stan), są zwalniani okresowo z ogólnych reguł WTO ze względu na wysokie początkowe koszty i niekonkurencyjność. Oznacza to, że strona rosyjska, która wchodzi do WTO, może stosować przejściowo ochronne taryfy celne.
Czytaj całość...
 
Sesja plenarna - Debata: Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi między UE
Porozumienie ACTA podejmuje trzy ważne kwestie:
1. prawa handlowego do korzystania ze znaku towarowego;
2. praw internautów do poruszania się w środowisku cyfrowym - Art. 27;
3. praw twórców do korzyści finansowych z udostępniania rynkowego ich dzieł.
Czytaj całość...
 
Sesja plenarna - Debata: Prawo wodne UE

Woda to dobro publiczne. Powinna być dostępna dla wszystkich, niezależnie od dochodów; musi być dobrej jakości, co wymaga inwestycji - głównie publicznych i prywatno-publicznych.

Potrzebne jest zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi w Unii i krajach z nią sąsiadujących. Dlatego,

po pierwsze - polityka naukowa Unii winna uwzględniać w większym stopniu wyzwania przyjaznej środowisku efektywnej gospodarki wodnej dla potrzeb rolnictwa, przemysłu oraz ludności;

Czytaj całość...
 
<< « start < wstecz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 16 - 20 z 889

Praca w PE

17 września 2012   1. Spotkanie przygotowawcze komisji ITRE Spotkanie w całości poświę...
poniedziałek, 10 września 2012            ...
10 września 2012   1. Posiedzenie Grupy S&D (patrz agenda posiedzeń Grupy)   ...

Biuletyn PE

Wyniki unijnego szczytu pod lupą Problemy gospodarcze Europy znajdą się ponownie na pierwszym miej...
Bruksela, 07/06/2012   Pełna wersja Biuletyn   Porządek obrad Relacja z ses...
Bruksela, 16/05/2012     Briefing przed sesją BXL: w poniedziałki 11.00-11.30, Bru...

Komunikaty PE

Strasburg, 13/09/2012. Fotografie, filmy, poematy, które są chronione przez prawa autorskie, ...
Strasburg, 13/09/2012. Projektowane zasady nadzoru bankowego muszą być precyzyjne i zapewniać odpowi...
Strasburg, 13/09/2012. Sytuacja pod względem przestrzegania praw człowieka w Rosji dramatycznie się...
Strasburg, 12/09/2012. W czasie debaty po wystąpieniu Jose Manuela Barroso posłowie do Parlamentu E...